Zatrudnienie obcokrajowców w czasach COVID

Pandemia istotnie wpłynęła na gospodarkę, handel, biznes i każdą inną branżę życia człowieka. Zmianom musiał podlec i polski rynek pracy.  Jednym z efektów są zmiany wprowadzone w przepisach dotyczących pracy cudzoziemców na terytorium Polski. Nowe przepisy ułatwiają obcokrajowcom podejmowanie pracy, ale również działają z korzyścią dla pracodawców. Co się zmieniło i jakie z tego są konsekwencje? Spróbujmy teraz wyjaśnić.

Obcokrajowiec, który wjechał do Polski na podstawie wizy krajowej typu D, która skończyła się w czasie pandemii, może legalnie przebywać i pracować na terytorium kraju do 30-ego dnia po odwołaniu stanu pandemii. Co to oznacza dla pracodawcy? Może co miesiąc przedłużać umowę takiemu pracownikowi aż do końca pandemii.

Rozpatrzmy drugą sytuację: w czasie pandemii cudzoziemiec nie może przekroczyć granicę na podstawie samego bezwizu, konieczna jest umowa lub zezwolenie na pracę. Żeby pozostać w kraju dłużej niż 90 dni, obcokrajowiec musi złożyć wniosek o kartę pobytu przed upływem ważności bezwizu. W momencie, kiedy skończy się zezwolenie lub oświadczenie na pracę w czasie COVID, pracodawca ma prawo na przedłużanie pracownikowi umowy co miesiąc do końca pandemii.

Kolejny przykład: obcokrajowiec znajduje się w Polsce na podstawie karty pobytu, która skończyła się w czasie pandemii. Taka osoba może pozostać w Polsce i pracować do 30-ego dnia po odwołaniu stanu pandemii. Analogicznie do poprzedniej sytuacji, pracodawca może przedłużać umowę pracownikowi co miesiąc do końca pandemii.

Zatrudnienie obcokrajowców w czasach COVID – podsumowanie

W czasie pandemii pracownik, któremu skończył się termin ważności zezwolenia na pracę lub oświadczenia, może kontynuować podejmowanie pracy w danej firmie. Wtedy pracodawca ma prawo podpisywać umowę z taką osobą co miesiąc do odwołania stanu pandemii. 

Praca w warunkach COVID czasami jest bardziej skomplikowana i wymaga załatwienia większej ilości papierów niż zwykle, ale EuroIntegracja GROUP jest doświadczonym graczem na polskim rynku pracy i perfekcyjnie zna się na zasadach prawnych związanych z obecną sytuacją.